معرفی فیلم Now Is Good

معرفی فیلم Now Is Good

توضیحات رسمی فیلم :دختری که بخاطر ابتلا به سرطان خون قرار است بزودی بمیرد، لیستی از چیزهایی که دوست دارد قبل از مرگ داشته باشد تهیه می کند. بالاترین گزینه...