افسردگی چیست و افسرده کیست؟

افسردگی ساز و کاری روانی است که ما را برای رویارویی با مشکلات و معضلاتی که قدرت مقابله با آن را نداریم، و برای عبور از آن ها، تجهیز می کنند.در واقع می توان گفت که افسردگی دوران حاملگی دردناک روح است تا به زایمان و تولد تازه منجر شود. روانکاو قابله ی این زایمان است؛ پس کار روانکاو نه سقط کردن جنین این حامله، بل کمک به روند زایمان و به دنیا آوردن نوزادی سالم و تندرست است.