پایان مطالعه کتاب لحظه حال

فکر نمیکردم کتاب خوبی باشه مخصوصا اولش که خیلی خشک شروع شد ولی به مرور جذاب شد

نمره من ۶ از ۱۰