آماده ارسال به کرمانشاه

یکی از بازدیدککنده های گرامی درخواست کتاب "زندگی نزیسته ات را زندگی کن " و "نیمه تاریک وجود" را داده بودن که بالاخره امروز رسیدم برم شهر کتاب و تهیه کنم انشاالله تا پایان هفته براشون ارسال میکنم