من کم رمان میخونم ولی به پیشنهاد یکی از دوستان این رمان را خوندم که واقعا عالی بود

پایان مطالعه رمان سفر مقدس