شروع مطالعه کتاب سفر مقدس

با اینکه زیاد اهل رمان نیستم ولی یکی از دوستانم تعریفایی کرد از این داستان واقعی که برام جذاب شد خواندنش

نویسنده: دن میلمن
شماره استاندارد بین‌المللی کتاب: 978-600-118-173-3
انتشارات: ذهن آویز
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات: 350