کتابی که داشتم میخوندم را جایی جا گذاشتم مجبورم امشب یک کتاب سبک را انتخاب کنم که تا فردا بخونمشروع مطالعه کتاب معتادان فیس بوک

نویسنده: علی محمد آقا زمانی
شماره استاندارد بین‌المللی کتاب: 9789648759952
انتشارات: درسا
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات: 110