این کتاب جیبی را توی یک لوازم و تحریر فروشی دیدم به نظرم جالب اومد خریدم و نسبتا خوب بود روی حالت های بدن انسان در گفت و گو ها کار کرده و اینکه هر حرکتی چه معنایی داره 

معرفی کتاب زبان بدن