تفاوت پرورش کودکان الان و گذشته چیست واقعا ؟

اومدم خونه مادرم داشت تلویزیون نگاه می کرد که موضوع برنامه درباره تربیت فرزند بود یکم گوش دادم بعد از مادرم پرسیدم ،، جدیدا خیلی سخت شده تربیت فرزند شما قدیم که این اطلاعات نبود و تازه تعداد بچه ها بیشتر بود و امکانات رفاهی هم کمتر چجوری بچه تربیت می کردید الان خانواده ها تو یکیش موندن ؟


مادرم هم گفت نمیدونم والا ، همه چی عوض شده ..پیشرفت از دردهای ما کم نمی کند بلکه شکل آن را عوض می کند در قدیم کودک به یک عروسک راضی  بود و الان به یک تبلت نه اون بد بوده نه این و این موارد مقتضای پیشرفت هستند.