عشق،امید،ایمان

هرگز مأیوس نشو، زیرا زندگی موهبت هایی بسیار را برای تو تدارک دیده است.روی آرزوهای بزرگ خود متمرکز شو. با همه ی وجود خود تلاش کن. مهم نیست چه زمانی به مقصد می رسی، مهم آن است که در راه باشی. کوشش ما برای رسیدن به هدف هامان، به اندازه ی خود آن هدف ها ارزشمند است و خواستنی. تو قدرت آن را داری که اوضاع و شرایط خویش را رگرگون کنی. عزم خود را جزم کن و راهی قله های هدف های بزرگ زندگی خود شو.