مایوس نشو

هرگز مأیوس  نشو، زیرا زندگی موهبت هایی بسیار را برای تو تدارک دیده است. روی آرزوهای بزرگ خود متمرکز شو. با همه ی وجود خود تلاش کن.مهم نیست چه زمانی  به مقصد می رسی، مهم آن است که در راه باشی. کوشش ما برای رسیدن به هدف هامان، به اندازه ی خود آن هدف ها ارزشمند است و خواستنی. تو قدرت آن را داری که اوضاع و شرایط خویش را دگرگون کنی. عزم خود را جزم کن و راهی قله های هدف های بزرگ زندگی خود شو.