قبلا یک پست گذاشتم که انرژی هر کهن الگو در شما را مشخص می کرد حالا این مطلب نشون میده خطرات و مزایایی که هر کهن الگو داره چیه م لزوم تعادل رسیدن در تمام کهن الگوها اینجا معلوم میشه

مزایا و تله های کهن الگوها

مزایا و تله های کهن الگوها