سفر به سوادکوه روستای تیلم

دومین سفر سال 94 سفر به روستای تیلم در سوادکوه در روستای مازندران بود.

پیشنها توسط یکی از دوستان داده شد و به همراه گروهی 10 نفر این سفر فوق العاده را انجام دادیم.

واقعا طبیعت بکر سوادکوه هیچ نیازی به تعریف ندارد و کافی با ماشین از تو خیابون های این شهر رد بشید دیگه در مورد روستاش من حرفی نمی تونم بزنم.

عکس هایی که گرفتم را گذاشتم تا شما هم مشاهده کنید شاید یکی از برنامه های سفر برای شما در آینده باشد.

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

پیرمرد مهربونی که دید تو جاده تنها دارم میرم تا نیمه را با ماشینش بردمسفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

کرسی که من خودم کلی برام نوستالژیک بود

سفر به سوادکوه روستای تیلم

چای گل گاوزبانسفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

گل گاوزبانسفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم

سفر به سوادکوه روستای تیلم