شروع مطالعه کتاب بابای پولدار ، بابای بی پول


نویسنده: رابرت کیوساکی - مترجم : فاطمه امینی
شماره استاندارد بین‌المللی کتاب: 978-964-407-399-1
انتشارات: زرین
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات: 335