هدف ، لازمه ی حیات

همه ی ما لازم است هدف دار باشیم. وقتی انسان ها هدف مشخصی دارند، برای رسیدن به آن تلاش می کنند و به هدف خود می رسند.دلیل غمگین بودن بیشتر افراد، بی هدفی آن هاست.نمی دانند برای رسیدن به هدفشان چه کار کنند، یا وقت ندارند که به دیگران کمک کنند به هدفشان برسند.ویکتور فرانکل که روان درمانگری مشهور و از نجات یافتگان کشتار جمعی یهود است می گوید: «امروزه بیشتر مردم زندگی دارند، ما هدفی برای زنده ماندن ندارند».