این فایل صوتی ، مربوط میشه با سال 91 که آقای دکتر شیری تو رادیو جوان در مورد ، هدف گذاری و این که چگونه تغییراتی جدید در خودمان تو سال جدید ایجاد کنیم صحبت کرده بودن خیلی مفید بود گذاشتم برای شما که گوش کنید و لذت ببرید.

لینک دانلود