بعد از مدت ها امشب رفتم سینما.

فیلم طعم شیرین خیال


طعم شیرین خیال فیلم انتخابی بود به خاطر حضور شهاب حسینی نه چیز دیگه.

فیلم طعم شیرین خیال

فیلم طعم شیرین خیال


واقعا این فیلم چرندی بیش نبود.

فیلم طعم شیرین خیال


معلمی عاشق طبیعت عاشق یکی از شاگرداش میشه و کم کم اون شاگرد هم که اولش متنفر بوده از این استاد و اخلاقاش ، جذبش میشه و خلق و خوی اون رو میگیره

فیلم طعم شیرین خیالهمین چیز خاص دیگه نداشت واسه گفتن.