کلا می گن جوینده یابنده هست . عجیب این حرف برای من اتفاق افتاده است . این گفت و گو خیلی از کلنجارهای درونی من رو پاسخ داد که از سایت رادیو مذاکره دانلود کردم مربوط میشه به گفت و گوی سهیل رضایی (روانکاو) و محمد رضا شعبانعلی (دقیق نمیدونم تخصص ایشون را ولی حس می کنم در زمینه بازاریابی و برندینگ هست) . توصیه میکنم حتما گوش کنید لذت خواهید برد تقریبا 90 دقیقه است.محوریت موضوع دلیل تبدیل نشدن دانش به رفتار است.