توصیه می کنم حتما این کلیپ کوتاه را ببینید سعی می کنم قبل از اتمام سال 93 بخش کلیپ های زیبا را بیشتر رونق بدم تو وب سایت که تاثیر بیشتری روی شما بزاره برای تغییرات.