پایان مطالعه کتاب میلیونر شدن در جوانی

برای دوستانی که می خواهند کسب و کار خودشان را راه بیندازند و از ماجرای کارمندی خلاص بشن مفید هست این کتاب