استرس

گورخرهای  آفریقایی مهارتی دارندکه با استفاده از آن می توانند به راحتی از فشارهای یک زندگی پر استرس عبور کنند و به قول "رابرت ساپولسکی" پژوهشگر معروف، زخم معده نگیرند! این حیوانات یک زندگی پر هیجان و توأم با لحظاتی پراضطراب را سپری می کنند و هر روز که خورشید سر می زند. منتظرند تا مورد حمله ی شیری خشمگین واقع شوند. وقتی این اتفاق می افتد، آن ها دچار استرس فیزیولوژیکی و نتش جسمی زیادی می شوند و درست مثل ما آدم ها، ضربان قلبشان سرعت می گیرد و نیز میزان هورمون های "آدرنالین" و "کورتیزول" در خونشان افزایش می یاب؛ همین امر موجب می شودآن ها با سرعت باورنکردنی پا به فرار بگذارند. اما نکته اینجاست که همین گورخرهای ترسیده و هیجان زده وقتی به جایی امن و آرام می رسند، تمام واکنش های استرسی بدنشان برطرف می شودو در عرض چند دقیقه به حال عادی باز می گردند، دوباره آرام می شوند و زندگی شاد خود را ادامه می دهند؛ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. در حقیقت این، مهارت مهمی است که باعث می شود گورخرهای آفریقایی، همانند ما انسان ها، دچار بیماری های استرس ماندگار و مزمن نشوند. آن ها زخم معده نمی گیرند؛ چرا که این بیماری را با خود حمل نمی کنند. این مهارت، هنر مهمی انسان ها آن را فراموش کرده و از یاد برده ایم.