یک سخن حکیمانهیکی از دوستان تو facebook  این پست و گذاشته بود که واقعا عالی هست..


پروفسور جان مکسول؛

تجربیات40 ساله خود با بیش از هزاران ساعت تدریس و سخنرانی برای میلیونها نفر در جهان را در یک جمله به همه مردم دنیا هدیه میکنم:

"هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید"