فیلم Her

فیلم ( her ) محصول سال ۲۰۱۳ مردی که در رابطه اش با همسرش دچار مشکل شده و بهد از جدایی از اون عاشق یک سیستم عامل هوشمند می شود …. از نظر فیلم نامه به نظر من عالی بود خیلی وقتا خودمون هم نمیدونیم از زندگی چی می خوایم ، همه چیز هم که باب میلمون باشه باز ته دلمون راضی نیستیم … خیلی مهمه تو زندگی بدونیم چی می خوایم . یه دیالوگ خوب تو فیلم : *ما فقط برای یه مدت کوتاه در این جهانیم و تا وقتی که زنده ام می خواهم این اجازه را به خودم بدم که لذت ببرم .