اصحاب کهف

تا حالا از این دید به قضیه اصحاب کهف نگاه نکرده بودم … دو تا نکته داره این دو ایه ۱- ساختمان یا همان کوه قطبی بود یعنی یک بار افتاب صبح و یک بار بعد از ظهر به غار می تابیده که البته به اونا نمیرسیده و چون ساختمان قطبی بوده هوا دایم در جریان بوده و سکون نداشته که میتونه مانع از پوسیدگی یا … شود ۲- ابه دوم میگه چشمانشان دایم باز بوده و سگ در دم دهانه ساختمان نگهبانی می داده که این نشانگر اینه که شرایطی ایجاد شده که ظاهر ترسناک پیدا کنند تا هر کس به انجا میرسید وحشت کند و فرار کند … کلا برام جالبه ماجرای اصحاب کهف