تاثیر میخواری بر نطفه

این نظر الکسی کارل زیست شناس معروف فرانسوی هست نه یک شخصیت دینی … واقعا برخی تعالیم اسلام عجیبه … من هرچی بیشتر کتاب میخونم و با نظر دانشمندان عصر خودمون آشنا میشم بیشتر به این پی میبرم که اسلام تعالیمش ماورایی هست و ساخت و تحلیل شده در ذهن بشر نیست …