پادکست ۲ پارسیفال با موضوع هرجا که عشق نیست ، قدرت خلا را پر می کند هم اکنون در تمامی اپلیکیشن های پادکست و همچنین در وب سایت کدام کتاب در دسترس است .


پارسیفال پادکستی در حوزه خودشناسی و شرح داستان های این حوزه و تحلیل و تفسیر آن ها .