برای خودت زندگی کن رقابت نکن

از بیرون اومدم خونه ، خانومم داشت برنامه "امریکن ایدل" را میدید که خواننده های مختلف میان اجرا میکنند و داورها نظرشون را میگویند در موردشون .

یکم نشستم که خستگیم در بره همون موقع یکی از خواننده ها اجراش تمام شد و کتی بری که داور مرکزی بود در اعلام نظرش گفت "مطالعه کن و یاد بگیر رقابت کردن را و ببین تو چه حوزه ای میخواهی رقابت کنی و توی اون بهترین باش و مدام به تقلید از دیگران حوزه های رقابتی مختلف را تست نکن ، این روی روند رشد و محبوبیتت تاثیر می گذارد"

چقدر این صحبت حکیمانه و عمیق بود ، مشخص است حکمت از زبان کسی که مسیر را رفته عمیق تر ایراد می شود تا کسی که فقط تئوری و بر اساس مطالعاتش صحبت می کند ، استاد ما معتقد بود اگر می خواهید در کسب و کار مشاوره بگیرید از کسی که در این حوزه موفق است استفاده کنید یا مثلا می گفت برای مشاوره قبل از طلاق پیش روانشناس یا مشاوری بروید که طلاق را تجربه کرده است و بتواند اوج اختلافات زناشویی را درک کند ...

خداروشکر ، این صحبت کتی بری به موقع به گوشم خورد بهش نیاز داشتم ،