سلام دوستان

اتفاقی به این برنامه برخوردم و واقعا عالی بود ، داستان زندگیشون را به بهترین شکل ممکن تعریف م یکنند و میشه به عنوان یک سخنرانی انگیزشی ازش نام برد ، من ایشون را نمیشناسم ولی صداقت و ادب در گفتارشون به شدت من را جذب کرد