تو آرشیو فایل های صوتیم ، یکدفعه به این فایل صوتی از دکتر شیری برخورد کردم که مربوط می شد به یک برنامه قدیمی از رادیو جوان که شاهین شرافتی مجری بود و دکتر شیری هم دعوت شده بود تا در مورد چالش های ازدواج صحبت کنند.

گوش دادم و به نظرم صحیت هایی که رد و بدل شد مفید بود ، گفتم بزارمش رو سایت ، انشالله که به دست کسی بهش نیاز دارد برسد .