مثل همیشه روند زندگی اون مدلی پیش نمیره که براش برنامه ریزی کردی ، همیشه دو عامل در تعیین سرنوشت ما دخیل است یکی انگیزه درونی یکی بازخواست بیرونی ، من احساس می کنم اگر انسان میل به ایستادن داشته باشد جهان او را به راه می اندازد و اگر جهان به  تو استراحت دهد درونت بی قراری می کند برای حرکت ، ما به جهان آمده ایم برای رشد پس هیچگاه از هرحرکت باز نخواهیم ایستاد چه بخواهیم چه نخواهیم .

مثل هر سال پیشنهاد میدم اگر برای کسی دعا کردید ، براش قدرت ذهن بخواهید نه آرامش در زندگی ، چون آرامش در زندگی حاصل قدرت در  ذهن وگرنه رنج ملازم لحظه به لحظه زندگی آدمیزاد است.

یادمون باشه تو هرشرایطی که باشیم یه چیزی کم داریم و به هر شرایطی که ورود کنیم یه بار اضافی روی دوش ...

با رنج و سختی خو بگیرید نه با بدبختی ، بدبختی یعنی اشتباهاتی که تکرار می کنیم ولی رنج و سختی یعنی مسیر رشد ...


هیچ کس برای رسیدن به قله کوه مسیر سرپایینی را طی نمی کند ....


97 دوستان و همراهان من تو سالی که گشت در این صفحه کتاب خوانی مبارک باشه ، برای خودتون و خانوادتون آرزوی سلامتی و قدرت کنترل ذهن می کنم .