تو می توانی خدایی کنی ...

خلاصه اين ميشه كه ، انسان توانايي خدايي كردن را دارد ولي امكان خدا شدن را نه ...

 

دقيقا ميشه همون ب م م - ك م م ،،، كه تو رياضي دوران راهنمايي ميخونديم ، ما يه وجوح مشتركي با خدا داريم ولي خدا نيستيم و اين وجوح مشترك تو برخي بيشتر با توجه به نزديكيشون به اون خدا و تو برخي كمتر ولي با اين حال در نزديكترين شرايط هم ، خدا موجوديتي جداست و هيچ تفكر و شخص و صفتي خدا نيست بلكه نمايشي از اوست ...

 

خوب كه چي ؟

ما آدم ها ويژگي هاي ذاتي مشترك بسياري داريم چون مشتركات ما با توجه به فرمول بالا بسيار است ، براي جذب آدم ها تحليل شخصيت نفر به نفر نياز نيست ، كافي است خودتان به خودتان نزديك شويد كه ديگران هم در خودتان هستند ...

#معرفی_کتاب #مثنوی_معنوی