دعا یادت نره


اگر به خدا اعتقاد نداری و موثرش نمیدونی تو زندگی لطفا به کسی نگو که دعا یادت نره ...

اگر فکر می کنی همه عالم دست به دست هم دادند تا تو وضعت خراب باشه لطفا به کسی نگو دعا یادت نره ...

اگر حالت از دعا کردن بهم میخوره و مسخره ترین کاری هست که به نظرت بشر میتونه انجامش بده پس لطفا به فرزندت نگو که دعا یادت نره ...

اگر هیچوقت دعایت مستجاب نشده و همیشه بازنده بودی تو زندگی لطفا نگو دعا یادت نره ...

 

دعوت تو او را منفور تر می کند در چشم ها ...

با حذف خدا از زندگیامون ، اتفاقی نمی افتد فقط ما یک پناهگاه برای تنهایی هایمان را از دست می دهیم ...

اگر بهش ایمان نداری لطفا تبلیغش نکن ...

بزار خودش میبینتش تو رفتار تو ، نیازی به دعوت تو نیست ...

 


#معرفی_کتاب #مرگ_قسطی