شناخت حقیقی

گفت : زنیکه ی عوضی و با اون ریختش ، حال آدم بهم میخوره ازش وقتی نگاهش میکنه ...

گفتم : کی و میگی ؟

گفت : زن ترامپ !

گفتم : بیخیال ، به این خوشکلی !

گفت : جدی ؟ اون خوشکله ؟

گفتم: نیست ؟

گفت : عمله همش

گفتم : اون بحث دیگه ای هست ، ولی خوشکله .

گفت : منم عمل کنم خوشکل میشم

گفتم : قطعی نیست ، خیلیا عمل کردن خوشکل نشدن

گفت : نه من خوشکل میشم

گفتم : امیدوارم

گفت : خیلی بیشعوری ، یعنی من انقدر زشتم ؟

گفتم : من چنین چیزی نگفتم ولی گفتم الزاما عمل کردن به خوشکل شدن ختم نمیشه

گفت : منظورت چیه

گفتم : واقعا زشته یا داری حسودی میکنی بهش ؟

گفت : خوشکلیش با عمله از خودش نیست

گفتم : مثلا خوشکلی تو مگه از خودته ؟ مثلا اگه بابات این شکلی ( -/- ) بود تو چه شکلی بودی ؟

گفت : خوب آره دست خود آدم که نیست ( انگار آروم تر شد )

گفتم : حالا که دست تو نیست چه با عمل خوشکل بشی چه مادرزادی خوشکل باشی ، خوشکلی از آن تو نیست ، یه اتفاق است ...

گفت : تو که انقدر خوب از خوشکلی حرف میزنی حاضری با هر دختری با روان زیبا و صورت زشت ازدواج کنی ؟

گفتم : دخترا هم بالاخره تو یه طیفی از زیبایی هستند و ما پسرا هم با معادل های مردونمون یه طیفی داریم برای خودمون ، هرکس با هم طیف خودش باید ازدواج کنه یا دوست شه یا ...

گفت : الان ترامپ و زنش تو یک طیف هستند ؟

گفتم : اولا باید دید طیف قبل از عمل دختره چی بوده چون تفکر انتخاب ظاهر تو نوجوانی شکل می گیره و دوما که مهمتر از اولی هست اینه که هرگز فراموش نکن ترامپ یکی از ثروتمندان آمریکاست و سوما اینکه کی گفته اونا نمونه ی یک ازدواج موفق هستند ؟ ما نمایش بیرونی را داریم ...

گفت : خوب یعنی پول جای خالی ظاهرش رو پر کرده ؟

گفتم : نه ولی خیلی از جا خالی های دختره رو پر کرده

گفت : اصلا جقدر مهمه ظاهر ؟

گفتم : برای هرکس فرق داره ، ببین تو روز چقدر بهش فکر می کنی همون اندازه مهمه ...

گفت : من خیلی خواستگار داشتم ولی ظاهرشون رو دوست نداشتم ، ولی آدم های خوبی بودن ، به نظرت یعنی اشتباه کردم ردشون کردم ؟

گفتم : تا آخر عمرت هم ازدواج نکردی ، کار درستی کردی که با کسی که ازش خوشت نمیومده ازدواج نکردی ، هم اون رو بدبخت میکردی هم خودت رو ...

 

#معرفی_کتاب #فيه_ما_فيه