نعمتی به نام امنیت ...

وقتی چهار پنج بار پشت سر هم صفحه خبرگزاری را به روزسانی کردم که خبر جدید از اتفاق تروریستی امروز تهران به دستم برسه فهمدیم که چه می کشند مردم مظلومی که این شانس را نداشته اند در ایران یا آمریکا یا روسیه یا کشوری با توان امنیتی بالا به دنیا بیایند ...

 

 

 

تسلیت به خانواده های داغدیده امروز ...

#معرفی_کتاب #ریگ_روان