Image title

کلا فرآیند رفع یک خصیصه یا عادت چجوریه ؟ حالا حسادت یا بخل یا برخی عادات مثل عادت به دروغ ...

در مورد عادت شاید بهتره به دلیل گرایشمون به اون عادت نگاه کنیم ، یعنی اون عادت داره چه نیازی را در ما برآورده می کنه ، مثلا عادت به دروغ ، معمولا از یک حس عدم کافی بودن یا عدم عزت نفس ناشی می شود  (حضرت رسول: دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند. ) و اینکه ما فکر می کنیم برای ادامه با شرایط فعلی کافی نیستیم و ذهن کمک می کند فرآیندی را طراحی می کنیم که همان دروغ است و فکر می کنیم که با جابجا نشان دادن ما به مقصودی که در مسیرش نیستیم میرسیم در حالی که شما به مقصدی میرسی که در جاده اش هستی نه مقصدی که دلت می خواد الزاما ...

این در مورد عادت بود ...

حالا در مورد خصوصیت شخصیتی نظیر بخل چون بروز بیرونی آن قابل اندازه گیری نیست و کامل یک حس درونی است کمی فرآیند دشوارتر است ولی با اون موضوع "صداقت بیرحمانه" که متداول است در فرآیند تحلیل میشه بهش دقیق تر شد .

شما از خرید برای خودت چه حالی بهت دست میده ؟ خرید هدیه چه حسی ؟ خرید وسایل مورد نیاز یک جمع که تو هم یک نفر از اون هستی مثل خانواده چی ؟

پاسخ به این سوال ها میتونه مبانی اقدام علیه بخل تو روان را استارت بزند که البته فقط تشخیص آن ، چون فرآیند رفع آن زمان بر و گاها همراه با فشار های روانی است ولی خوب اولین قدم تشخیص است ...

 

 

شاید تو پست های مرتبط با موضوع خصوصیات شخصیتی بیشتر این بحث رو باز کردم ...

 

#معرفی_کتاب #حدیث_سحرگاهان