حرف مردم

زمان مدرسه یه بچه شری بود از اینا که صبح از استرس مواجه شدن باهاش صبحانه از گلوت پایین نمی رفت ...

این واسه ما اسم گذاشته بود ، نامرد انقدر هم از ذوق هنری اش تو گذاشتن این اسم خوب استفاده  کرده بود که همه ی مدرسه این اسم رو حفظ شدن و ما شدیم سوژه طنز برای یه نیم فصل ..!

چند روز پیش دیدم تو اینستاگرام از این پست عشقولانه های مربوط به جدایی و از اینا گذاشته ...

رفتم زیرش کامنت گذاشتم "حقته ، باید این بلا سرت میومد "

گفت : چرا باید این بلا سرم میومد ؟

گفتم : به خاطر اتفاقات زمان مدرسه !

گفت : چه ربطی داشت ؟

گفتم : مگه 6 تا گل خوردن استقلال به انتخابات ربط داشت ؟

گفت : نه

گفتم : ولی ربطش دادن ، مگه ضعف دولت فعلی ، به دولت قبلی ربط داشت ؟

گفت : نه

گفتم : ولی ربطش دادن ، مگه هرکی ریش داشت ارتباطی با اسلام داشت ؟

گفت : نه

گفتم : ولی ربطش دادن ، مگه مدرک تحصیلی کسی ربطی به شعورش داشت ؟

گفت : نه

گفتم : ولی ربطش دادن ، مگه جدا شدن تو از دوست دخترت به من ربط داشت ؟

گفت : نه

گفتم : ولی ببین چقدر قشنگ ربطش دادم ...

 

 

"حرف مردم" هميشه هست حتي اگر هيچ ربطي نداشته باشه...

 

#معرفی_کتاب #ریگ_روان