دين و سياست

دو ماه عزاداری محرم می کنند ...یک ماه عزاداری فاطمیه ...یک ماه رمضان روزه می گیرند ...میلاد و شهادت و رویداد خاص مکتبی را گرامی می دارند ...بعد می گویند من کاری به سیاست ندارم ، من از این موضوعات سر در نمیاورم ...به من هم می گن لطفا فقط مطالب تحلیلی و روانشناسی بزارید !! ...ماجرای عاشورای امام حسین مسلما مرتبط به ده روز اول محرم نبود که از تقریبا سال ها پیش از آن واقعه کلید خورد ...ماجرای فاطمیه مسلما مربوط به روز حادثه نبود که از بعد از وفات پیامبر و اختلافات سیاسی آغاز شد ...ماجرای های دیگر هیچکدام مرتبط به آن روز خودشان نبودند ...بلایی که تفکری حاکم می تواند سر کشور ما بیاورد برای الان نیست برای سال های آینده است ...#معرفی_کتاب #ریگ_روان