این مرد فوق العاده است .

دو تا کتاب ترجمه شده داره که هر دو کتاب را در وب سایت معرفی کرده ام و قبلا هم یک کلیپ اگیزشی از ایشون روی سایت قرار داده بودم و این کلیپ سخنرانی ایشون در TED هست و حدودا 15 دقیقه می باشد.

زیباست ، ببینید.