یادداشتی تحلیلی بر پایان فصل اول سریال the walking deadهمه ما تو بحران هایی به سر می بریم

یکی تو اوضاع بد اقتصادیش گیر کرده ...

یکی تو رابطه بدی که تو اون به بن بست رسیده ...

یکی با مریضی دست و پنجه نرم می کنه ...

یکی با خانواده بد مثلا پدر معتاد یا ...

به هر حال همه ما به نوعی درگیر هستیم و البته برخی با شدت بیشتر و برخی شدتش کمتره.

خوب من تو زندگیم معمولا از دو گزینه استفاده می کنم یا با همه توانم همون مسیری که می دونم درست هست را حرکت می کنم یا کلا بیخیال می شم و با فاز هرچی پیش آید خوش آید ادامه می دهم .

خوب هر دو این مسیرها یک سری هزینه ها داره و البته یک سری دست آوردها انتخاب با ماست.

ولی بهترین کار تو بحران ها اینه که ببینی نزدیکترین جایگاه امن کجاست و خودت را به اونجا برسونی و مدام این حرکت را ادامه بدی ... 


یادداشتی تحلیلی بر پایان فصل اول سریال the walking deadمستی شراب ، خوب یا بد؟

نمیدونم . من تجربه نکردم و نمی تونم نظر دقیق بدهم ولی اگر چیزی باعث بشه لحظه ای دردهاتون را فراموش کنید خوب برای لحظه ای خوبه ولی اگر قرار برگرده خوب .. نمیدونم ... واقعا نظری ندارم ..... 


یادداشتی تحلیلی بر پایان فصل اول سریال the walking dead


همیشه فکر می کنیم وقت بیشتری داریم

یه نگاهی به آرزوی های بچگیت بنداز که دیگه برای تو آرزو نیست ... فکر می کنی آرزوهات عوض شدن ؟ خیر ، تو فرصت رسیدگی کردن به آرزوهایت را از دست دادی ، به قول حافظ مثل یک رند زندگی کن ، کمی نقد زندگی کن ، لذت ها و آرزوهای این دوران از زندگی ات را یا برو به سمتش که بهش برسی یا بیخیالش شو و موکولش نکن به آینده چون آینده برای خودش آرزوهایی و دلمشغولی هایی خواهد داشت....

یادداشتی تحلیلی بر پایان فصل اول سریال the walking deadایجاد علاقه کردن

سخته ولی اگر در کسی ایجاد علاقه کردیم ما نسبت به اون شخص مسئولیم چون اتصالی که روحی و قلبی برقرار بشه ، قطع شدنش به بهای از بین رفتن همه وجود اون شخصه ....

یادداشتی تحلیلی بر پایان فصل اول سریال the walking dead