دموکراسی یعنی چی ؟

فکر کنید دارید از تشنگی می میرید و کلید رسیدن به منبع آب فقط دست یک نفر هست ، حالا وقت انتخاب رئیسی یا تفکر برای گروهتان هستید که همه تشنه اید . اگر کسی که کلید دستش هست بگوید ( مستقیم یا غیر مستقیم ) که زمانی به منبع دسترسی دارید که من انتخاب شوم اونوقت آیا می توانید کسی دیگر را انتخاب نمایید ؟ شما اول باید زنده بمونید و زنده موندنتان در دستان اوست پس رای به اون می دید. درسته که رای گیری انجام شده و دموکراسی هم همینه ولی دموکراسی با اسلحه ای که مسلح شده و آماده شلیک نامردیه.

یادداشتی تحلیلی برای سریال the walking dead فصل اول قسمت دوموسط نداریم یا چپ یا راست.

می گن زمان گویا امام علی بوده که یکی از افراد میاد پیش ایشون و نظرش را راجب موردی می پرسه بعد حضرت جواب میده که با ماییی یا بر مایی یعنی ما حد وسط نداریم تو جبهه حق اگر نباشی حتما تو جبهه باطلی . و موضوع دیگه اینکه همه جهتی که هستند را حق می دانند و طبیعی هم هست ولی در نظر داشته باشید که هر جهتی هستی تماما همون جهت باش چون وگرنه خسر الدنیا و الاخره میشی. 

یادداشتی تحلیلی برای سریال the walking dead فصل اول قسمت دوم


ما منافع دائمی داریم ، نه دوست دائم نه دشمن دائم

جمله بالا منتسب است به یک سیاست مدار انگلیسی که در مورد ناراحتی یکی از کشورهای دوست نسبت به تغییر روند سیاست های انگلیسی پاسخ داده بود. که گفته بود انگلیس نه دوست دائمی دارد و نه دشمنی دائمی بلکه منافعی دارد که برای رسیدن به آن دوستی ها و دشمنی هایش را مشخص می کند.

منافع میشه همان دستاورد و دستاورد می شه همون رزق و رزق همون موضوعی است که  امام حسین در ظهر عاشورا گفت که صحبت های من در شما اثر نمی کند چون شکم هایتان از حرام پر شده ( یعنی مادامی که دنبال منافعت هستی ، نه وجدانت  ، لقمه ات حرام است )

یادداشتی تحلیلی برای سریال the walking dead فصل اول قسمت دوم


تا جایی برو که صدایت را بشنوم خیلی دور نشو

اگر عمیق شدی تو خطا کردن یه جایی جلوش رو بگیر ، می دونی چچیه اگر افتاده باشی تو یه چاه و من بخوام بکشمت بالا هرچقدر که پایین تر رفته باشی سخت تر بالا کشیدنت و احتمال پاره شدن طناب هم بیشتر پس هرجا هستی اگر می دونی اشتباهه پایین تر نرو کمک بخواه.

یادداشتی تحلیلی برای سریال the walking dead فصل اول قسمت دوم


صحبت کن مرد...

یهترین چیزی که میتونه روابط ما رو اصلاح کنه یا مسیر اون را به سمت آرامش بکشونه صحبت کردنه و ابراز کردن عقیده است . 

ببین اگر با کی آشنا شدی و اون خیلی مهمونیای شلوغ دوست داشت و تو اصلا دوست نداشتی اگر نگی نظرت رو یا وارد یک منجلابی میشی که نمیتونی به این راحتیا ازش بیرون بیای و البته که تقصیر طرف مقابلتم نیست چون تو صحبت نکردی.

بیشترین کمکی که به خودت می تونی بکنی تو زندگیت اینه که حرف بزنی ، حرف بزنی ، حرف بزنی

تو محل کارت پای میز قرارداد اگر براتون مهمه که اضافه کاری رو ساعتی چند حساب میکنید مطرح کن نزار بمونه که بعدا بخوای در قالب رییس ما دیوانه است به ابرازش کنی در حالی که مشکل اون نیست تو توانایی صحبت کردن نداشتی ...

حرف بزن مرد حرف بزن.

یادداشتی تحلیلی برای سریال the walking dead فصل اول قسمت دوم