شروع مطلب را از گفت و گوی آقای لئو بوسکالیای با یکی از مراجعینش شروع می کنم.

"به تازگی با خانمی گفت و گو کردم که می گفت : من زنی زشت ، غمگین و دوست نداشتنی و تنها هستم. چه کسی آدمی مثل مرا دوست خواهد داشت؟ و با تاسف فکر کردم : خوب فقط کسی که در جستجوی زنی زشت ، غمگین و دوست نداشتنی و تنها باشد.

ما همیشه نسبت به خود منتقدان بی رحمی هستیم و نکات مثبت خویش را کمتر می بینیم."

این متن بالا را از کتاب "اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت" انتخاب کردم.

خوب آیا همه ی ، موضوع اعتماد به نفس ، خلاصه می شه تو برقراری رابطه ؟ خیر . ولی برقراری رابطه و نبود اعتماد به نفس در برقراری رابطه یکی از عمومی ترین حالات در بررسی اعتماد به نفس است برای همین من هم همین موضوع را انتخاب کردم.

چرا نکات منفی ای ، که ما داریم ( همه نکات منفی دارند ) بیشتر به چشم خودمان می آید تا نکات مثبتمان؟

یا چرا فقط ویژگی مثبت برخی را می بینید و ویژگی منفی آن ها را نمی بینید؟ (برخی در اینجا به احتمال قوی کسی است که در برقراری رابطه با شما فاصله می گیرد و شما مایل به برقراری رابطه با او هستید)

به ندرت پیش می آید کسی بگوید که یادم نمی آید اولین بار کی خجالت کشیدم .

شما به این موضوع فکر کنید یک لحظه .

مثلا

مادری برای اینکه ابراز محبتش را به فرزندش نشان دهد با افعال معکوس محبتش را ارائه می دهد یعنی چجوری ؟ مثلا می گوید که "این دست و پا چلفتی منه ، قربونش برمممم" ، به این می گویند معکوس و مثال های بسیاری حتما به ذهن شما هم رسیده.

حالا چرا اول توجه را بردیم سمت مادر و رابطه او با فرزند ؟

خوب متن زیر را از کتاب "آفرینش عشق" نوشته "جان برادشاو" که متاسفانه الان ممنوع شده چاپش در ایران تهیه کردم.

"ما در سال های آغازین زندگی وجود خویش را جدا از وجود مادر نمی دانیم و برای این که خود را آگاهانه بشناسیم به صورت آیینه سازی (Mirroring face که به معنای پاسخ همدلانه مادر به کودک که با انجام آن نیازهای سالم خودشیفتگی کودک ارضا می شود ) مادر خود نیازمندیم.

در این زمان لازم است که مادر پذیرنده ما باشد و عینا وجودمان را منعکس سازد ، چرا که بازتاب صورت مادر ، صورت آغازین ما می شود، و هر قسمت از وجود ما را که اون نپذیرد ما نیز نخواهیم پذیرفت. و اگر تمامی وجود ما را طرد کند و ما را نپذیرد ، ما نیز تمامی وجود خود را طرد می کنیم. و احساس بیهودگی و بی ارزشی می کنیم"

تا اینجا اهمیت مادر در رشد سالم اعتماد به نفس کودک را کمی باز کردم. در پست های بعدی هم این موضوع را شفاف تر می کنم و هم ابعاد دیگر اعتماد به نفس را رمزگشایی می کنم .