صحبت های بسیار مهم و تاثیر گذار آقای مصطفی ملکیان با جوانان و مسیری که باید در پیش بگیرند تا از حسرت های بیشمار در آینده آن ها بکاهد.

در پایان این صحبت ها ایشون به 5 نکته که باید در نظر بگیرید در جوانی تا پشیمان نشوید اشاره می کنند .

 1. توجه به ادبیات جهان 

  • شعر

  • رمان

  • فیلم و نمایش نامه ها

 2. فلسفه

 3. روانشناسی

 4. شاخه ای هنری

  • شعر نویسی

  • ساز

  • نویسندگی

 5. ما آمده ایم برای زندگی خوب و خوش و معنادار حالا اگر گرفتن دکترا لازمه ای است برای داشتن این زندگی خوش ، خوبه برو بگیر و گرنه داری اشتباه می ری ...


در مورد موارد 1 تا 4 ایشون تاکید می کنند که یک آماتور قوی باشید نه یک متخصص ، و البته که اول صحبت ها ایشون تاکید می کنند حتما در فنی متخصص باشید و سپس این موارد را هرگز فراموش نکنید که باید برایش فکری کنید.