معرفي كتاب لذتي كه حرفش بود

معرفي كتاب لذتي كه حرفش بود

يه عكاس از روي عكسايي كه انداخته بوده سالي يه دونه بادداشت نوشته و حسي كه اون عكس ها بهش منتقل مي كردن را به قلم آورده .قسمتاي جالبي داشت و البته قسمتاي حوصله سربر هم داشت ولي حس مي كنم فضاي حرفاش طوري بود كه ميشه به عنوان كتاب همراه كه در مراقعي كه تمركز كامل نيست مطالعه كردش و لذت برد گاهي خنديد و گاهي اهي كشيد ... كتاب لذتي كه حرفش بود ١٠٢ صفحه داره از نشر چشمه

نویسنده: پيمان هوشمند زاده
انتشارات: چشمه
تعداد صفحات: 103