پایان مطالعه کتاب اسطوره جام مقدس

یه کتاب خیلی قوی برای مردان مخصوصا زیر ۳۵ سال یعنی در نیمه اول زندگی

احتمالا بعد از مطالعه این کتاب کلی دیدتون عوض بشه نسبت به مسائل و روح تازه در زندگی شما دمیده بشه