صحبت های جذاب آقای سهیل رضایی در برنامه ایران شهر شبکه 5 سیما در مورد اینکه آینده اقتصادی به چه سمتی در حال حرکت هست و تاثیر گذشته ما بر روند انتخاب آینده ...

آینده ما چگونه رقم خواهد خود ؟چه کسانی در آینده پیروز خواهند بود و چه کسانی بازنده ؟