نظر دیگران یا نظر من


قبلا سعی می کردم لباس هایی که می پوشم نظر عموم کسایی را که می بینم جلب کنه ولی به این نتیجه رسیدم که تنها کسی که این وسط بهش توجه نمیشه درون خودم هست ،
 سعی کردم جواب مناسبی برای کسانی که نظرشون با سلیقه من خیلی متفاوت هست داشته باشم از این جمله استفاده کردم ….. "تو لباس این شکلی نپوش "
تا حالا چند بار تو جمعی که کسی انتقاد کرده استفاده کردم و هم خودم و هم طرف مقابل خندیدیم و دیگه تکرار هم نشد موضوع و من هم به انرژی ساطع شده از درونم پشت نکردم به خاطر نظر دیگران و هم اینکه دیگه صحبت و نظر دیگران فشار زیادی را روی روان من ایجاد نکرد.

توجه بیش از حد به نظر دیگران فرصت زندگی را از شما سلب می کند

اگر دوست داری کتاب بنویسی ولی میترسی مسخره ات کنن برای موضوع یا اگربه ورزش خاصی علاقه داری ولی … یا … شما هم با همین موضوع دارید دست و پنجه نرم می کنید یکم بهش عمیق بشید و راهی برای اون بیابید نیازی نیست همه شما را تایید کنند