فواید و مشکلات احساس ارزش به خود بالا

اما کسانی که احساس ارزش به خود پایینی دارند، نسبت به انتقاد واکنش شدیدتر نشان می دهند،  از یار و جفت خود بیشتر پیروی می کنند. این کار به زیان آن ها تمام می شود، زیرا بیش از انداره خود را تطبیق می دهند: کسانی که احساس ارزش به خود بالایی دارند، در برابر انتقاد محگم هستند، و از لحاظ فردی حال و روزشان خوب است، ولی در مناسبات فی مابین با یار و جفت خود، حمایتگر نیستند و نمی توانند حال و روز او را احساس کنند.