علاقه افراد مسن به خانواده بیشتر است

افراد مسن تر معمولاً نیاز دارند نسبت به زندگی یک دید کلی ایجاد کنند. آن ها می خواهند تا جایی که ممکن است، خاطرات را از نسلی برای نسل دیگر حفظ و نگهداری کنند. در ضمن به عکس های خانوادگی هم بیشتر از جوان ها علاقه مند هستند، زیرا این عکس ها، داستان های مربوط به خانواده را برای آن ها زنده می کند.