این کلیپ را حتما ببینید بسیار عالی بودسرت رو بالا بگیر و موبایلت را خاموش کن