چه کسی باید بشوم

چه کسی باید بشوم

کوچیکتر که بودم دائم با خیال آدم هایی که تونسته بودن خودشون را نشون بدن زندگی میکردممثلا دوست داشتم شبیه فلان فوتبالیست معروف بشم که همه دوستش دارن یا شبیه فلان...